ALANLAR

SUÇ VE SUÇA DAİR SOSYAL, SAĞLIK VE FEN BİLİMLERİNİN BÜTÜN DALLARI

Adli Bilirkişilikte Ön Yargılarımız
Adli Genetikte Güncel Yaklaşımlar
Adli Otopsi Deneyimleri Üzerine
Adli Tıp ve Adli Bilimlerde İnsancıl Yaklaşım (Humanitarian Forensics)
Ana tema: Toplumsal cinsiyet, Cinsiyet Ayrımcılığı, Şiddet
Avukatlık Ücret Sözleşmelerinde Tüketici Hukuku
Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Cinsel yönelim, cinsel kimlik kavramlarının “şiddet” ile ilişkisi, çözüm önerileri
Cinsiyet ayrımcılığı
E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Fintech Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Flört şiddeti
İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Kadın Hakları
Kadın Hakları ve Eşitlik
Kadına Karşı Şiddet
Kadına Karşı Şiddet Grupları
Kadına Karşı Şiddet ve Görünüş Şekilleri
Kadına Karşı Şiddet ve Yasal Düzenlemeler
Kan Lekeleri Analizi
LGBTİ Şiddeti
Maluliyet Raporlarının Değerlendirilmesi
Olay Yeri Rekonstrüksiyonu
Organ Nakilleri ve Adli Tıp Uygulamaları
Otomotiv Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Reklam Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Siber şiddet
Sigortacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Şiddete son düzenlemeler doğrultusunda hukuksal durum
Taşımacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Taşınmaz Simsarlığı Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Tıp ve İlaç Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları
Toplumsal cinsiyet kavramı
Tüketici Yargılaması ve Usul Hukuku
Yaralanmalarda Biyomekanik
Yaş Tayini